Om Ydre Skåp

Ydre Skåp är ett av fem varumärken i koncernen Nordic Vehicle Conversion AB, och huvuddelen av vår verksamhet är påbyggnationer för lätta transportfordon med egenutvecklad sandwich-konstruktion och aluminiumprofil.

Vi genomför också montering av flak, tippflak, flak med krankonstruktion, skåp med kylinredning eller värme mm. 

Ydreskåp är kvalitetssäkrat i enlighet med FR2000.

Nordic Vehicle Conversion AB är en koncern som bildades under 2011 genom sammanslagning av Karosseriverken I Urbanusson AB, Euro-Lans AB, U-Lift AB, Ydre Skåp AB och Westrum AS.

Nordic Vehicle Conversion AB ägs av investmentbolaget Karnell. Ägarna har höga ambitioner med de bolag som ingår i koncernen och genom den stora mängd kunskap, kompetens och kapital som har tillförts är Nordic Vehicle Conversion AB marknadsledande inom specialanpassade fordon.

Vår miljöpolicy kan du läsa på länken nedan.
>> Miljöpolicy [pdf]

 

Anläggningen i Österbybo