Om Ydre Skåp

Ydre Skåp är ett av fem varumärken i koncernen Nordic Vehicle Conversion AB, och huvuddelen av vår verksamhet är påbyggnationer för lätta transportfordon med egenutvecklad sandwich-konstruktion och aluminiumprofil.

Vi genomför också montering av flak, tippflak, flak med krankonstruktion, skåp med kylinredning eller värme mm. 

Ydreskåp är kvalitetssäkrat i enlighet med FR2000.

Nordic Vehicle Conversion AB är en koncern som bildades under 2011 genom sammanslagning av Karosseriverken I Urbanusson AB, Euro-Lans AB, U-Lift AB, Ydre Skåp AB och Westrum AS.

Nordic Vehicle Conversion AB ägs av investmentbolaget Karnell och Ydre Invest AB. De nya ägarna har höga ambitioner med de bolag som ingår i koncernen och genom den stora mängd kunskap, kompetens och kapital som har tillförts är Nordic Vehicle Conversion AB marknadsledande inom specialanpassade fordon.

Vår miljöpolicy kan du läsa på länken nedan.
>> Miljöpolicy [pdf]

 

Anläggningen i Österbybo